Ο Παρνασσός αλλιώς σχεδιασμός χάρτη

Ο Παρνασσός αλλιώς

Πολύπτυχος χάρτης του δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.
Ανάθεση εργασίας: σχεδιασμός πολύπτυχου χάρτη

Municipality of Amfikleias - Elateias many fold map.
Work assignment: many fold map design

 

 

σχεδιασμός πολύπτυχου χάρτη, manifold map design

 

 

 

σχεδιασμός πολύπτυχου χάρτη, manifold map design

 

 

 

σχεδιασμός πολύπτυχου χάρτη, manifold map design